Последни новини

Машина за чистене на пъстърва на фирма КРОМА-Дания Машина за сортиране на пъстърва на фирма КРОМА-Дания ...
ПОВЕЧЕ

Нашата продукция

Нашите продукти са с високо качество, благодарение на модерните технологии, използването на качествени храни за отглежданата от нас риба, както и на екологичната среда, в която расте рибата.
ПОВЕЧЕ

Нашето стопанство

Рибно предприятие П.А.Л.-БГ ЕООД е разположено в красивата Родопи планина, в западната част на Среднородопска подобласт на Мурсалишки район. Разположено е на около 3.5 км от град Девин, до село Беден. Районът е обграден изцяло от големите родопски ридове: Мурсалица, Чернатица и Преспански.
ПОВЕЧЕ

от люпилнята до вашата трапеза