П.А.Л.-БГ ЕООД

Един от най-големите развъдници
за дъгова пъстърва в България

Родопите, местността „Стойковска ливада” до с.Беден.
Тел: 02/ 958 1496
Email:

Вход

Рибно стопанство

Рибно стопанство П.А.Л.-БГ се намира в красивата планина Родопи, в западната част на Среднородопска подобласт на Мурсалишки район.На около 3.5 км от гр.Девин, до с.Беден. Районът е ограден от големите родопски ридове: Мурсалица, Чернатица и Преспански.

Рибното стопанство е разположено около извор "Беден", с надморска височина 710-770 м, до р.Широколъшка.То е създадено през 70-те години на миналия век, с внедрени най-модерни технологии. Има дългогодишен опит и традиции в отглеждането и преработката на дъгова пъстърва, както и преработка на други видове риба и морски деликатеси.

Неповторимият вкус на отглежданата пъстърва се дължи на качествените и екологични храни, с които се храни, както и на чистата изворна и речна вода,която се използва в рибните басейни.

На територията на стопанството е изграден съвременно оборудвано предприятие за преработка на риба,сертифицирано по международния стандарт IFS 6,a производствения контрол се извършва чрез внедрени шест НАССР плана: охладени риби,замразени риби , веени рибни филета, студено-пушени рибни филета, топло пушени, хайвери и хайверни салати.

Галерия