П.А.Л.-БГ ЕООД

Един от най-големите развъдници
за дъгова пъстърва в България

Родопите, местността „Стойковска ливада” до с.Беден.
Тел: 02/ 958 1496
Email:

Вход

За нас

Фирма П.А.Л.-БГ ЕООД  е основана през 1992 г. Рибопреработвателното предприятие е разположено в Родопите, местността „Стойковска ливада” до с.Беден. Рибовъдните басейни са с площ  от  13 800 м ² и с капацитет за производство на жива риба до 1000 т.

Предприятието е въведено в експлоатация през 1992 г. и е предназначено за преработка на риба. П.А.Л.-БГ ЕООД прилага класически и съвременни технологии при производството на риба и рибни продукти, отговарящи на най-новите насоки и изисквания за норми и стандарти на ЕС. По този начин рибопреработвателното предприятие се превръща във високо производително и конкурентноспособно и участва на международния пазар.

При изпълнение на обекта са спазени всички хигиенни изисквания, ветеринарно-санитарни норми и условия на МЗ и МЗГ, какти и директивите на ЕС. Обектът е разработен в съответствие с изискванията и нормативните документи за Безопасни условия на труд. Изготвени са програми за добри производствени и хигиенни практики и система за контрол и управление на безопасността на храни и напитки /НАССР/. От 2012-BRC, а от януари 2014 г. предприятието е сертифицирано по IFS Food version 6 със много висок резултат при одита.

Във връзка с опазване на околната среда, към фабриката има изградена биологическа пречиствателна станция.

Галерия