П.А.Л.-БГ ЕООД

Един от най-големите развъдници
за дъгова пъстърва в България

Родопите, местността „Стойковска ливада” до с.Беден.
Тел: 02/ 958 1496
Email:

Вход

П.А.Л.-БГ ЕООД с международен сертификат за производство за цеха в с.Беден

20/01/2014

След международен одит от квалифицирани одитори на ISACert B.V., одобрени от собственика на стандарта IFS Food, който се проведе в края на 2013 г., П.А.Л.-БГ ЕООД получи сертификат за съответствие на системата си за управление на безопасността на храните със IFS Food v.6. Сертификатът се отнася за производството на охладена и замразена риба, студено, топло пушена и веяна риба и рибни продукти, пакетирани във вакуумни и невакуумни опаковки. Датата на издаване на сертификата е 17.01.2014, а постигнатият резултат при одита е 96.33 %-Higher Level.